Image alt

LEADER, kırsal alanlar için sürdürülebilir kalkınma stratejilerinin hazırlanması ve uygulanmasında yerel katılım ve ortaklığı teşvik etmek sureti ile kırsal politikaları geliştirmek için tasarlanmış bir yaklaşımdır. Bu yaklaşım, IPARD II (2014-2020) Programında “Yerel Kalkınma Stratejilerinin Uygulanması” tedbiri olarak yer almaktadır. Bu tedbirin faydalanıcıları yerel eylem gruplarıdır.

Yerel Eylem Grupları (YEG), Yerel Kalkınma Stratejisi (YKS) hazırlamak, uygulamak, YKS’nin mali kaynaklarının dağıtımı ve yönetimi konusunda karar verme görevlerini üstlenmelidir.

YEG’ler, kuruldukları bölgelerde yerel toplulukların kırsal kalkınma sürecine katılmalarını sağlamak ve kırsal alanlarda uzun vadede sürdürülebilir kalkınmaya temel hazırlamak amacıyla aşağıdan yukarıya girişim uygulamaları için yerel düzeyde oluşturulmuş bir kamu-özel ortaklığıdır. LEADER Yaklaşımı kapsamında, YEG’ler tarafından tasarlanacak yenilikçi, yerel kaynaklara dayanan, tabandan tavana yaklaşımla hazırlanan kalkınma stratejilerinin uygulanmasıyla kırsal alanların kalkınması teşvik edilir.

YEG’ler tarafından hazırlanan ve uygulanan bir kırsal kalkınma stratejisi; ekonomik ve sosyal özellikler taşıyan her türlü faaliyeti (tarım, çevre, daha geniş anlamda kırsal ekonomi, yaşam kalitesi, kültürel varlıklar) kırsal yaşamın bütün bileşenlerine bağlayarak yerel ekonomiyi geliştirmeyi ve iş imkanlarını arttırmayı, kırsal gruplar içerisinde ağ oluşturmayı ve işbirliği ile bilgi paylaşımını bütüncül ve çok sektörlü şekilde destekler.

YEG, Yönetim Otoritesi tarafından geliştirilen LEADER kılavuzlarına dayalı olarak bir entegre YKS hazırlamalıdır.