Image alt

Bala Yerel Eylem Grubu Derneği'ne aşağıda bulunan malzemelerin alımı yapılacaktır. 
3 Adet Ofis Masası
3 Adet Etajer
5 Adet Sehpa
1 Adet Toplantı Masası
4 Adet 4 Kapaklı Dosya Dolabı
2 Adet Raflı Dolap
3 Adet Başlıklı Fileli Koltuk
8 Adet Toplantı sandalyesi
8 Adet Bekleme Koltuğu
2 Adet Tekli Koltuk
1 Adet İkili Koltuk
1 Adet Yazıcı Faks Dolabı

TEKLİFE İLİŞKİN GENEL ŞARTLAR

 1. Teklif sunacak potansiyel tedarikçi, bu alıma konu olan ve teklif davet mektubu ve eklerinde yer alan özel ve genel şartların tamamını kayıtsız şartsız kabul eder. Teklif verenin kendi satış koşulları ve alternatif çözümleri bu alım çerçevesinde geçersizdir.
 2. Bu davet konusu tefrişat alımının tamamı için fiyat verilmesi, Teknik Şartnamede yer alan her bir kalem için birim ve toplam fiyatların teklifte belirtilmesi zorunludur. Aksi takdirde teklif geçersiz sayılacaktır. Bu alım kapsamındaki uygun teklifin seçiminde genel uygulama olarak, her bir kalem için yapılan teklifler değil, teklifin genel toplamı dikkate alınacaktır. Ancak fiyat dışındaki unsurlar da seçim aşamasında değerlendirilecektir.
 3. Teklif, KDV ve tüm vergiler hariç olarak, ithal mallar için gümrük vergileri hariç olarak verilmelidir. Teklifin KDV ve tüm vergiler hariç olarak verildiği de hususi olarak belirtilmelidir. Ayrıca fiyatlar; malların varış yerine teslim giderleri, paketleme, sigorta, nakliye, ambalajdan çıkarma, kurma vb. giderleri hariç olarak hesaplanmalıdır. Tekliflerin fiyatlandırılmasında vergiler ile ilgili hususlarda Maliye Bakanlığının Türkiye – Avrupa Birliği Çerçeve Anlaşması Genel Tebliğlerindeki esaslar dikkate alınmalıdır. Tekliflerde belirtilen fiyatlar sabit olup sonradan hiçbir şekilde değiştirilemez.
 4. Tekliflerin fiyatlandırılmasında piyasa koşulları dikkate alınmalı ve fiyatlar piyasa koşullarına uygun olmalıdır.
 5. Teklifteki hesaplama işlemleri doğru bir şekilde yapılmalıdır.
 6. Teklifin, teknik şartnamede belirtilen özellikleri ve şartları karşılaması zorunludur.
 7. Teklifte her bir kalemin marka ve modeli mutlaka belirtilmelidir.
 8. Teklif kapsamında sunulacak (varsa) makine ekipman ve her türlü malzeme mutlaka yeni olmalıdır.
 9. Teklif, 30.11.2020 tarihine kadar geçerli olacak şekilde hazırlanmalıdır Teklifte, teknik şartnamede yer alan her bir kalemin menşei yazılı olarak belirtilmelidir. Menşeler, TKDK web sayfasında (www.tkdk.gov.tr ) yayınlanan “Teklif Alma Kuralları”nda belirtilen menşe kurallarına kesinlikle uygun olmalıdır. Eğer teklif kabul edilirse menşe ile ilgili belgeler malın teslim aşamasında teslim edilmelidir.
 10. (Varsa) Makine-ekipmanlara ilişkin bakım, garanti koşulları ve süreleri, teknik şartnameye uygun olarak teklifte belirtilmelidir.
 11. Aşağıdaki belgeler Teklif ekinde mutlaka sunulmalıdır.
  • Teklif davet mektubunun potansiyel tedarikçi tarafından imzalanmış fotokopisi
  • Teknik şartnamenin potansiyel tedarikçi tarafından imzalanmış fotokopisi
  • Potansiyel tedarikçi; Tüzel kişi ise, Ticaret ve/veya Sanayi Odasından güncel “Ortaklık Yapısını Gösteren Belge” (Bu belgede ortakların TC kimlik no, tüzel kişi ortaklarda vergi no ve ortakların hisse oranları belirtilmelidir),
  • Potansiyel tedarikçi; Gerçek kişi ise, TC Kimlik Numarasının yer aldığı “nüfus cüzdanı fotokopisi veya nüfus kayıt sureti”,
  • Potansiyel tedarikçi; Yabancı ise, yeminli tercüman tarafından Türkçeye çevrilmiş apostilli “ticari kayıt belgesi”
  • Potansiyel tedarikçi; Ticaret ve/veya Sanayi Odasına üye ise, Ticaret ve/veya Sanayi Odasından güncel “Faaliyet belgesi veya Faaliyet alanını gösteren Belge”,
  • Potansiyel tedarikçi; Esnaf ve Sanatkârlar Odasına Üye ise, Esnaf ve sanatkârlar odasından güncel “Mesleki faaliyet Belgesi”,
  • Potansiyel tedarikçi; Serbest mühendis veya müşavir statüsünde gerçek kişi ise, bağlı olduğu meslek odasından alınmış güncel “Serbest Müşavirlik Mühendislik Büro Tescil Belgesi”nin fotokopisi
  • Potansiyel tedarikçi; Yabancı ise teklif sahibinin, yeminli tercüman tarafından Türkçeye çevrilmiş apostilli Faaliyet Belgesi
 12.  Teklifin ilgili yerleri imzalanmış/kaşelenmiş ve imzalanmamış her sayfası paraflanmış olmalıdır.
 13. Bu teklif davet mektubu kapsamında gönderilen tüm tekliflerin mülkiyet hakkı tarafımıza ait olup verilen teklifler geri iade edilmeyecektir.
 14. Teslim/kurulum, ödeme ve diğer tüm koşullar teklifin seçilmesi durumunda yapılacak alım sözleşmesinde belirlenecektir.
 15. Teklifler TKDK web adresinde (www.tkdk.gov.tr) adresinde yayımlanan “Teklif Alma Kuralları Rehberi”ne uygun olarak hazırlanmalıdır. Bu davet mektubunda belirtilmeyen hususlarda da aynı rehberdeki kurallar ve koşullar geçerli olup, bu çerçevede teklif hazırlanmalıdır.
 16. Teklif 30.11.2020 günü saat 14:00 kadar davet mektubunda belirtilen adreste olacak şekilde elden veya kargo aracılığı ile veya posta ile zarf içerisinde teslim edilecektir. Teklif faks veya e-posta yoluyla da gönderebilir ancak, imzalı kaşeli orijinallerini son teklif verme tarihinden önce tarafıma teslim edilmek zorundadırlar. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

TEKNİK ŞARTNAME

MAL, HİZMET veya İŞİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Sıra No Mal, Hizmet veya Yapım İşi Adı Teknik Özellikler/İşin Tanımı Birim Miktar
1 OFİS MASASI ALIMI OFİS MASASI ALIMI Adet 3
2 ETAJER ALIMI ETAJER ALIMI Adet 3
3 SEHPA ALIMI SEHPA ALIMI Adet 5
4 TOPLANTI MASASI ALIMI TOPLANTI MASASI ALIMI Adet 1
5 DÖRT KAPAKLI DOSYA DOLABI ALIMI DÖRT KAPAKLI DOSYA DOLABI ALIMI Adet 4
6 3 RAFLI DOSYA DOLABI ALIMI 3 RAFLI DOSYA DOLABI ALIMI Adet 2
7 BAŞLIKLI FİLELİ KOLTUK ALIMI BAŞLIKLI FİLELİ KOLTUK ALIMI Adet 3
8 BEKLEME KOLTUĞU AYAKLI ALIMI BEKLEME KOLTUĞU U AYAKLI ALIMI Adet 8
9 TOPLANTI SANDALYESİ ALIMI TOPLANTI SANDALYESİ ALIMI 8
10 TEKLİ KOLTUK ALIMI TEKLİ KOLTUK ALIMI 2
11 İKİLİ KOLTUK ALIMI İKİLİ KOLTUK ALIMI 1
12 YAZICI, FAKS DOLABI ALIMI YAZICI, FAKS DOLABI ALIMI 1

NO

MAL,HİZMET VEYA İNŞAAT İŞİNİN ADI

TEKNİK ÖZELLİKLER/İŞİN TANIMI

BİRİM

MİKTAR

 

1

Ofis Masası

L:140 W:80 H:75 Renk: Marbella/Antrasit,Masa üst tabla 30 mm yonga levha üzeri melamin kaplı olup; kenarları şok darbe önleyici 2 mm PVC bantlı olmalıdır..
* Ön perde 18 mm yonga levha üzeri melamin kaplı olup; kenarları 0,45 mm PVC bantlı olmalıdır.
* Ön perde masa üst tablaya metal perde tutucu demirler ile bağlanmalıdır.
* Masa ayağı oval u şeklinde olup sac kalınlığı 1,2 mm olmalıdır.. Alt kısmında plastik pabuç kullanılmalıdır.
Travers ayarlı olup, sac kalınlığı 1,2 mm olmalıdır. Ayak ve travers beyaz ve füme renk elektrostatik toz boya olmalıdır.
* Ürün; aksesuarları ile birlikte özel kutularında paketlenip, getirilmelidir.
* Kullanılan bütün malzemeler 1.sınıf olmalıdır. İki yıl garanti kapsamında olmalıdır. Ürün TSE ISO 9001 belgeli olmalıdır.

1

3

 

2

Etarjelli Keson

İKİLİ KOLTUK,
ÖLÇÜ 80X76X114 OLMALIDIR.
SUNNİ DERİ KAPLAMA OLMALIDIR.
32 DNS GRİ SÜNGER OLMALIDIR.
AHŞAP AYAK AHŞAP İSKELET OLMALIDIR.  İKİ YIL GARANTİ KAPSAMINDA OLMALIDIR. TSE ISO 9001 BELGELİ OLMALIDIR.

1

3

 

3

Sehpa

L:50 W:50 H:42 Renk: Antrasit,  Üst tabla 30 mm yonga levha üzeri melamin kaplı olup; kenarları şok darbe önleyici 2mm PVC bantlı olmalıdır.

 * Metal ayak oval u şeklinde olup, sac kalınlığı 1,2 mm olmalıdır.Ayak beyaz veya füme elektrostatik toz boyalıdır.
* Ürün; demonte olup, aksesuarları ile birlikte özel kutularında paketlenip sevk edilmelidir.
* Kullanılan bütün malzemeler 1.sınıf olmalıdır. İki yıl garanti kapsamında olmalıdır. Ürün TSE ISO 9001 belgeli olmalıdır.

1

5

 

4

Toplantı Masası

L:260 W:115 H:75 Renk: Antrasit, Üst tabla 30 mm yonga levha üzeri melamin kaplı olup; kenarları şok darbe önleyici 2mm PVC bantlı olmalıdır.

 * Metal ayak oval u şeklinde olup, sac kalınlığı 1,2 mm’ dir.Ayak beyaz veya füme elektrostatik toz boyalı olmalıdır.
* Ürün; demonte olup, aksesuarları ile birlikte özel kutularında paketlenip sevk edilmelidir.
* Kullanılan bütün malzemeler 1.sınıf olmalıdır. İki yıl garanti kapsamında olmalıdır. Ürün TSE ISO 9001 belgeli olmalıdır.

1

1

 

5

4 Kapaklı Dosya Dolabı

L:80 W:40 H:192 Renk:Marbella,Üst tabla 30 mm yonga levha üzeri melamin kaplı olup; ön kenarı 2 mm, diğer kenarları 0,45 mm PVC bantlı olmalıdır.  Raflar 18 mm yonga levha üzeri melamin kaplı olup; 1 uzun kenarı 0,45 mm PVC bantlı olmalıdır. Hareketli raflarda, metal raf pimi kullanılmalıdır.Dolap gövdesi 18 mm yonga levha üzeri melamin kaplı olup, kenarları 0,45 mm PVC bantlı olmalıdır.  Arkalık 8 mm yonga levha üzeri melamin kaplı olup, gövdeye kinişli geçmeli olarak monte edilmelidir.Kapaklarlar 18 mm yonga levha üzeri melamin kaplı olup, kenarlar şok darbe önleyici 2 mm PVC bantlı olmalıdır.Dolap kapakları kilitli olup, kilitler birbirini açmamalıdır. Kulplar yuvarlak mat krom kulp olmalıdır. Menteşeler 1.kalite menteşe olup, içten yaylı metal menteşe kullanılmalıdır.Dolabın altında 3 cm yüksekliğinde yükseklik ayarlı plastik ayak kullanılmalıdır.Parçalar demonte olup, çelik minifix çektirmelerle monte edilmelidir.Ürün; aksesuarları ile birlikte özel kutularında paketlenip, sevk edilmelidir.Kullanılan bütün malzemeler 1.sınıf olmalıdır. İki yıl garanti kapsamında olmalıdır. Ürün TSE ISO 9001 belgeli olmalıdır.

1

4

 

6

3 Raf 2 Kapaklı Dolap

L:80 W:40 H:192 Renk:Marbella,Üst tabla 30 mm yonga levha üzeri melamin kaplı olup; ön kenarı 2 mm, diğer kenarları 0,45 mm PVC bantlı olmalıdır.  Raflar 18 mm yonga levha üzeri melamin kaplı olup; 1 uzun kenarı 0,45 mm PVC bantlı olmalıdır. Hareketli raflarda, metal raf pimi kullanılmalıdır.Dolap gövdesi 18 mm yonga levha üzeri melamin kaplı olup, kenarları 0,45 mm PVC bantlı olmalıdır.  Arkalık 8 mm yonga levha üzeri melamin kaplı olup, gövdeye kinişli geçmeli olarak monte edilmelidir.Kapaklarlar 18 mm yonga levha üzeri melamin kaplı olup, kenarlar şok darbe önleyici 2 mm PVC bantlı olmalıdır.Dolap kapakları kilitli olup, kilitler birbirini açmamalıdır. Kulplar yuvarlak mat krom kulp olmalıdır. Menteşeler 1.kalite menteşe olup, içten yaylı metal menteşe kullanılmalıdır.Dolabın altında 3 cm yüksekliğinde yükseklik ayarlı plastik ayak kullanılmalıdır.Parçalar demonte olup, çelik minifix çektirmelerle monte edilmelidir.Ürün; aksesuarları ile birlikte özel kutularında paketlenip, sevk edilmelidir.Kullanılan bütün malzemeler 1.sınıf olmalıdır. İki yıl garanti kapsamında olmalıdır. Ürün TSE ISO 9001 belgeli olmalıdır.

1

2

 

7

Başlıklı Fileli Koltuk

FİLELİ BAŞLIKLI ÇALIŞMA KOLTUĞU OLMALIDIR.
ÇİFT KOL MEKANİZMA OLMALIDIR.
SIRT VE YÜKSEKLİK AYARLI OLMALIDIR.
PLASTİK KOL OLMALIDIR.
KROMAJ AYAK OLMALIDIR.
AMORTİSÖRLÜ OLMALIDIR.
OTURUM VE SIRT FİLE KUMAŞ OLMALIDIR. İKİ YIL GARANTİ KAPSAMINDA OLMALIDIR. TSE ISO 9001 BELGELİ OLMALIDIR.

1

3

 

8

Bekleme Koltuğu U Ayak

FİLELİ BEKLEME KOLTUĞU OLMALIDIR.
KROMAJ U AYAK OLMALIDIR.
PLASTİK KOL OLMALIDIR.
OTURUM VE SIRT FİLE KUMAŞ OLMALIDIR.  İKİ YIL GARANTİ KAPSAMINDA OLMALIDIR. TSE ISO 9001 BELGELİ OLMALIDIR.

1

8

 

9

Toplantı Sandalyesi

FİLELİ ÇALIŞMA SANDALYESİ,  ÇİFT KOL MEKANİZMA, SIRT VE YÜKSEKLİK AYARLI PLASTİK KOL  OLMALIDIR. KROMAJ AYAK AMORTİSÖRLÜ OLMALIDIR. OTURUM VE SIRT FİLE KUMAŞ OLMALIDIR. İKİ YIL GARANTİ KAPSAMINDA OLMALIDIR. TSE ISO 9001 BELGELİ OLMALIDIR.

1

8

 

10

Tekli Koltuk

TEKLİ KOLTUK OLMALIDIR.
ÖLÇÜ 80X76X80 OLMALIDIR.
SUNNİ DERİ KAPLAMA OLMALIDIR.
32 DNS GRİ SÜNGER OLMALIDIR.
AHŞAP AYAK AHŞAP İSKELET OLMALIDIR.
TEKLİ KOLTUK OLMALIDIR.
ÖLÇÜ 80X76X80 OLMALIDIR.
SUNNİ DERİ KAPLAMA OLMALIDIR.
32 DNS GRİ SÜNGER OLMALIDIR.
AHŞAP AYAK AHŞAP İSKELET OLMALIDIR.
 İKİ YIL GARANTİ KAPSAMINDA OLMALIDIR. TSE ISO 9001 BELGELİ OLMALIDIR.

1

2

 

11

İkili Koltuk

İKİLİ KOLTUK,
ÖLÇÜ 80X76X114 OLAMALIDIR.
SUNNİ DERİ KAPLAMA OLMALIDIR.
32 DNS GRİ SÜNGER OLMALIDIR.
AHŞAP AYAK AHŞAP İSKELET OLMALIDIR.  İKİ YIL GARANTİ KAPSAMINDA OLMALIDIR. TSE ISO 9001 BELGELİ OLMALIDIR.

1

1

 

12

Yazıcı,Fax Dolabı

L:80 W:80  Renk:Marbella,Üst tabla 30 mm yonga levha üzeri melamin kaplı olup; ön kenarı 2 mm, diğer kenarları 0,45 mm PVC bantlı olmalıdır.  Raflar 18 mm yonga levha üzeri melamin kaplı olup; 1 uzun kenarı 0,45 mm PVC bantlı olmalıdır. Hareketli raflarda, metal raf pimi kullanılmalıdır.Dolap gövdesi 18 mm yonga levha üzeri melamin kaplı olup, kenarları 0,45 mm PVC bantlı olmalıdır.  Arkalık 8 mm yonga levha üzeri melamin kaplı olup, gövdeye kinişli geçmeli olarak monte edilmelidir.Kapaklarlar 18 mm yonga levha üzeri melamin kaplı olup, kenarlar şok darbe önleyici 2 mm PVC bantlı olmalıdır.Dolap kapakları kilitli olup, kilitler birbirini açmamalıdır. Kulplar yuvarlak mat krom kulp olmalıdır. Menteşeler 1.kalite menteşe olup, içten yaylı metal menteşe kullanılmalıdır.Dolabın altında 3 cm yüksekliğinde yükseklik ayarlı plastik ayak kullanılmalıdır.Parçalar demonte olup, çelik minifix çektirmelerle monte edilmelidir.Ürün; aksesuarları ile birlikte özel kutularında paketlenip, sevk edilecekir.Kullanılan bütün malzemeler 1.sınıf olmalıdır. İki yıl garanti kapsamında olmalıdır. Ürün TSE ISO 9001 belgeli olmalıdır.

1

1

 

NO

MAL,HİZMET VEYA İNŞAAT İŞİNİN ADI

TEKNİK ÖZELLİKLER/İŞİN TANIMI

BİRİM

MİKTAR

 

1

Ofis Masası

L:140 W:80 H:75 Renk: Marbella/Antrasit,Masa üst tabla 30 mm yonga levha üzeri melamin kaplı olup; kenarları şok darbe önleyici 2 mm PVC bantlı olmalıdır..
* Ön perde 18 mm yonga levha üzeri melamin kaplı olup; kenarları 0,45 mm PVC bantlı olmalıdır.
* Ön perde masa üst tablaya metal perde tutucu demirler ile bağlanmalıdır.
* Masa ayağı oval u şeklinde olup sac kalınlığı 1,2 mm olmalıdır.. Alt kısmında plastik pabuç kullanılmalıdır.
Travers ayarlı olup, sac kalınlığı 1,2 mm olmalıdır. Ayak ve travers beyaz ve füme renk elektrostatik toz boya olmalıdır.
* Ürün; aksesuarları ile birlikte özel kutularında paketlenip, getirilmelidir.
* Kullanılan bütün malzemeler 1.sınıf olmalıdır. İki yıl garanti kapsamında olmalıdır. Ürün TSE ISO 9001 belgeli olmalıdır.

1

3

 

2

Etarjelli Keson

İKİLİ KOLTUK,
ÖLÇÜ 80X76X114 OLMALIDIR.
SUNNİ DERİ KAPLAMA OLMALIDIR.
32 DNS GRİ SÜNGER OLMALIDIR.
AHŞAP AYAK AHŞAP İSKELET OLMALIDIR.  İKİ YIL GARANTİ KAPSAMINDA OLMALIDIR. TSE ISO 9001 BELGELİ OLMALIDIR.

1

3

 

3

Sehpa

L:50 W:50 H:42 Renk: Antrasit,  Üst tabla 30 mm yonga levha üzeri melamin kaplı olup; kenarları şok darbe önleyici 2mm PVC bantlı olmalıdır.

 * Metal ayak oval u şeklinde olup, sac kalınlığı 1,2 mm olmalıdır.Ayak beyaz veya füme elektrostatik toz boyalıdır.
* Ürün; demonte olup, aksesuarları ile birlikte özel kutularında paketlenip sevk edilmelidir.
* Kullanılan bütün malzemeler 1.sınıf olmalıdır. İki yıl garanti kapsamında olmalıdır. Ürün TSE ISO 9001 belgeli olmalıdır.

1

5

 

4

Toplantı Masası

L:260 W:115 H:75 Renk: Antrasit, Üst tabla 30 mm yonga levha üzeri melamin kaplı olup; kenarları şok darbe önleyici 2mm PVC bantlı olmalıdır.

 * Metal ayak oval u şeklinde olup, sac kalınlığı 1,2 mm’ dir.Ayak beyaz veya füme elektrostatik toz boyalı olmalıdır.
* Ürün; demonte olup, aksesuarları ile birlikte özel kutularında paketlenip sevk edilmelidir.
* Kullanılan bütün malzemeler 1.sınıf olmalıdır. İki yıl garanti kapsamında olmalıdır. Ürün TSE ISO 9001 belgeli olmalıdır.

1

1

 

5

4 Kapaklı Dosya Dolabı

L:80 W:40 H:192 Renk:Marbella,Üst tabla 30 mm yonga levha üzeri melamin kaplı olup; ön kenarı 2 mm, diğer kenarları 0,45 mm PVC bantlı olmalıdır.  Raflar 18 mm yonga levha üzeri melamin kaplı olup; 1 uzun kenarı 0,45 mm PVC bantlı olmalıdır. Hareketli raflarda, metal raf pimi kullanılmalıdır.Dolap gövdesi 18 mm yonga levha üzeri melamin kaplı olup, kenarları 0,45 mm PVC bantlı olmalıdır.  Arkalık 8 mm yonga levha üzeri melamin kaplı olup, gövdeye kinişli geçmeli olarak monte edilmelidir.Kapaklarlar 18 mm yonga levha üzeri melamin kaplı olup, kenarlar şok darbe önleyici 2 mm PVC bantlı olmalıdır.Dolap kapakları kilitli olup, kilitler birbirini açmamalıdır. Kulplar yuvarlak mat krom kulp olmalıdır. Menteşeler 1.kalite menteşe olup, içten yaylı metal menteşe kullanılmalıdır.Dolabın altında 3 cm yüksekliğinde yükseklik ayarlı plastik ayak kullanılmalıdır.Parçalar demonte olup, çelik minifix çektirmelerle monte edilmelidir.Ürün; aksesuarları ile birlikte özel kutularında paketlenip, sevk edilmelidir.Kullanılan bütün malzemeler 1.sınıf olmalıdır. İki yıl garanti kapsamında olmalıdır. Ürün TSE ISO 9001 belgeli olmalıdır.

1

4

 

6

3 Raf 2 Kapaklı Dolap

L:80 W:40 H:192 Renk:Marbella,Üst tabla 30 mm yonga levha üzeri melamin kaplı olup; ön kenarı 2 mm, diğer kenarları 0,45 mm PVC bantlı olmalıdır.  Raflar 18 mm yonga levha üzeri melamin kaplı olup; 1 uzun kenarı 0,45 mm PVC bantlı olmalıdır. Hareketli raflarda, metal raf pimi kullanılmalıdır.Dolap gövdesi 18 mm yonga levha üzeri melamin kaplı olup, kenarları 0,45 mm PVC bantlı olmalıdır.  Arkalık 8 mm yonga levha üzeri melamin kaplı olup, gövdeye kinişli geçmeli olarak monte edilmelidir.Kapaklarlar 18 mm yonga levha üzeri melamin kaplı olup, kenarlar şok darbe önleyici 2 mm PVC bantlı olmalıdır.Dolap kapakları kilitli olup, kilitler birbirini açmamalıdır. Kulplar yuvarlak mat krom kulp olmalıdır. Menteşeler 1.kalite menteşe olup, içten yaylı metal menteşe kullanılmalıdır.Dolabın altında 3 cm yüksekliğinde yükseklik ayarlı plastik ayak kullanılmalıdır.Parçalar demonte olup, çelik minifix çektirmelerle monte edilmelidir.Ürün; aksesuarları ile birlikte özel kutularında paketlenip, sevk edilmelidir.Kullanılan bütün malzemeler 1.sınıf olmalıdır. İki yıl garanti kapsamında olmalıdır. Ürün TSE ISO 9001 belgeli olmalıdır.

1

2

 

7

Başlıklı Fileli Koltuk

FİLELİ BAŞLIKLI ÇALIŞMA KOLTUĞU OLMALIDIR.
ÇİFT KOL MEKANİZMA OLMALIDIR.
SIRT VE YÜKSEKLİK AYARLI OLMALIDIR.
PLASTİK KOL OLMALIDIR.
KROMAJ AYAK OLMALIDIR.
AMORTİSÖRLÜ OLMALIDIR.
OTURUM VE SIRT FİLE KUMAŞ OLMALIDIR. İKİ YIL GARANTİ KAPSAMINDA OLMALIDIR. TSE ISO 9001 BELGELİ OLMALIDIR.

1

3

 

8

Bekleme Koltuğu U Ayak

FİLELİ BEKLEME KOLTUĞU OLMALIDIR.
KROMAJ U AYAK OLMALIDIR.
PLASTİK KOL OLMALIDIR.
OTURUM VE SIRT FİLE KUMAŞ OLMALIDIR.  İKİ YIL GARANTİ KAPSAMINDA OLMALIDIR. TSE ISO 9001 BELGELİ OLMALIDIR.

1

8

 

9

Toplantı Sandalyesi

FİLELİ ÇALIŞMA SANDALYESİ,  ÇİFT KOL MEKANİZMA, SIRT VE YÜKSEKLİK AYARLI PLASTİK KOL  OLMALIDIR. KROMAJ AYAK AMORTİSÖRLÜ OLMALIDIR. OTURUM VE SIRT FİLE KUMAŞ OLMALIDIR. İKİ YIL GARANTİ KAPSAMINDA OLMALIDIR. TSE ISO 9001 BELGELİ OLMALIDIR.

1

8

 

10

Tekli Koltuk

TEKLİ KOLTUK OLMALIDIR.
ÖLÇÜ 80X76X80 OLMALIDIR.
SUNNİ DERİ KAPLAMA OLMALIDIR.
32 DNS GRİ SÜNGER OLMALIDIR.
AHŞAP AYAK AHŞAP İSKELET OLMALIDIR.
TEKLİ KOLTUK OLMALIDIR.
ÖLÇÜ 80X76X80 OLMALIDIR.
SUNNİ DERİ KAPLAMA OLMALIDIR.
32 DNS GRİ SÜNGER OLMALIDIR.
AHŞAP AYAK AHŞAP İSKELET OLMALIDIR.
 İKİ YIL GARANTİ KAPSAMINDA OLMALIDIR. TSE ISO 9001 BELGELİ OLMALIDIR.

1

2

 

11

İkili Koltuk

İKİLİ KOLTUK,
ÖLÇÜ 80X76X114 OLAMALIDIR.
SUNNİ DERİ KAPLAMA OLMALIDIR.
32 DNS GRİ SÜNGER OLMALIDIR.
AHŞAP AYAK AHŞAP İSKELET OLMALIDIR.  İKİ YIL GARANTİ KAPSAMINDA OLMALIDIR. TSE ISO 9001 BELGELİ OLMALIDIR.

1

1

 

12

Yazıcı,Fax Dolabı

L:80 W:80  Renk:Marbella,Üst tabla 30 mm yonga levha üzeri melamin kaplı olup; ön kenarı 2 mm, diğer kenarları 0,45 mm PVC bantlı olmalıdır.  Raflar 18 mm yonga levha üzeri melamin kaplı olup; 1 uzun kenarı 0,45 mm PVC bantlı olmalıdır. Hareketli raflarda, metal raf pimi kullanılmalıdır.Dolap gövdesi 18 mm yonga levha üzeri melamin kaplı olup, kenarları 0,45 mm PVC bantlı olmalıdır.  Arkalık 8 mm yonga levha üzeri melamin kaplı olup, gövdeye kinişli geçmeli olarak monte edilmelidir.Kapaklarlar 18 mm yonga levha üzeri melamin kaplı olup, kenarlar şok darbe önleyici 2 mm PVC bantlı olmalıdır.Dolap kapakları kilitli olup, kilitler birbirini açmamalıdır. Kulplar yuvarlak mat krom kulp olmalıdır. Menteşeler 1.kalite menteşe olup, içten yaylı metal menteşe kullanılmalıdır.Dolabın altında 3 cm yüksekliğinde yükseklik ayarlı plastik ayak kullanılmalıdır.Parçalar demonte olup, çelik minifix çektirmelerle monte edilmelidir.Ürün; aksesuarları ile birlikte özel kutularında paketlenip, sevk edilecekir.Kullanılan bütün malzemeler 1.sınıf olmalıdır. İki yıl garanti kapsamında olmalıdır. Ürün TSE ISO 9001 belgeli olmalıdır.

1

1

 

 

 

 

BU SATIN ALMA İLANI İÇİN TEKLİF GÖNDERİN

İşleme Başla