Image alt

BALA YEREL EYLEM GRUBU  OFİS VE TOPLANTI ALANLARINDA GÖRÜNÜRLÜK  İÇİN KULLANILACAK PANKART ,TABELA VE ROLL UP ALIMI YAPILACAKTIR.

TEKLİFE İLİŞKİN GENEL ŞARTLAR

 1. Teklif sunacak potansiyel tedarikçi, bu alıma konu olan ve teklif davet mektubu ve eklerinde yer alan özel ve genel şartların tamamını kayıtsız şartsız kabul eder. Teklif verenin kendi satış koşulları ve alternatif çözümleri bu alım çerçevesinde geçersizdir.
 2. Bu davet konusu PANKART ,TABELA  VE ROLL UP alımının tamamı için fiyat verilmesi, Teknik Şartnamede yer alan her bir kalem için birim ve toplam fiyatların teklifte belirtilmesi zorunludur. Aksi takdirde teklif geçersiz sayılacaktır. Bu alım kapsamındaki uygun teklifin seçiminde genel uygulama olarak, her bir kalem için yapılan teklifler değil, teklifin genel toplamı dikkate alınacaktır. Ancak fiyat dışındaki unsurlar da seçim aşamasında değerlendirilecektir.
 3. Teklif, KDV ve tüm vergiler hariç olarak, ithal mallar için gümrük vergileri hariç olarak verilmelidir. Teklifin KDV ve tüm vergiler hariç olarak verildiği de hususi olarak belirtilmelidir. Ayrıca fiyatlar; malların varış yerine teslim giderleri, paketleme, sigorta, nakliye, ambalajdan çıkarma, kurma vb. giderleri hariç olarak hesaplanmalıdır. Tekliflerin fiyatlandırılmasında vergiler ile ilgili hususlarda Maliye Bakanlığının Türkiye – Avrupa Birliği Çerçeve Anlaşması Genel Tebliğlerindeki esaslar dikkate alınmalıdır. Tekliflerde belirtilen fiyatlar sabit olup sonradan hiçbir şekilde değiştirilemez.
 4. Tekliflerin fiyatlandırılmasında piyasa koşulları dikkate alınmalı ve fiyatlar piyasa koşullarına uygun olmalıdır.
 5. Teklifteki hesaplama işlemleri doğru bir şekilde yapılmalıdır.
 6. Teklifin, teknik şartnamede belirtilen özellikleri ve şartları karşılaması zorunludur.
 7. Teklifte her bir kalemin marka ve modeli mutlaka belirtilmelidir.
 8. Teklif kapsamında sunulacak (varsa) makine ekipman ve her türlü malzeme mutlaka yeni olmalıdır.
 9. Teklif, 14.12.2020 tarihine kadar geçerli olacak şekilde hazırlanmalıdır Teklifte, teknik şartnamede yer alan her bir kalemin menşei yazılı olarak belirtilmelidir. Menşeler, TKDK web sayfasında (www.tkdk.gov.tr ) yayınlanan “Teklif Alma Kuralları”nda belirtilen menşe kurallarına kesinlikle uygun olmalıdır. Eğer teklif kabul edilirse menşe ile ilgili belgeler malın teslim aşamasında teslim edilmelidir.
 10. (Varsa) Makine-ekipmanlara ilişkin bakım, garanti koşulları ve süreleri, teknik şartnameye uygun olarak teklifte belirtilmelidir.
 11. Aşağıdaki belgeler Teklif ekinde mutlaka sunulmalıdır.
  • Teklif davet mektubunun potansiyel tedarikçi tarafından imzalanmış fotokopisi
  • Teknik şartnamenin potansiyel tedarikçi tarafından imzalanmış fotokopisi
  • Potansiyel tedarikçi; Tüzel kişi ise, Ticaret ve/veya Sanayi Odasından güncel “Ortaklık Yapısını Gösteren Belge” (Bu belgede ortakların TC kimlik no, tüzel kişi ortaklarda vergi no ve ortakların hisse oranları belirtilmelidir),
  • Potansiyel tedarikçi; Gerçek kişi ise, TC Kimlik Numarasının yer aldığı “nüfus cüzdanı fotokopisi veya nüfus kayıt sureti”,
  • Potansiyel tedarikçi; Yabancı ise, yeminli tercüman tarafından Türkçeye çevrilmiş apostilli “ticari kayıt belgesi”
  • Potansiyel tedarikçi; Ticaret ve/veya Sanayi Odasına üye ise, Ticaret ve/veya Sanayi Odasından güncel “Faaliyet belgesi veya Faaliyet alanını gösteren Belge”,
  • Potansiyel tedarikçi; Esnaf ve Sanatkârlar Odasına Üye ise, Esnaf ve sanatkârlar odasından güncel “Mesleki faaliyet Belgesi”,
  • Potansiyel tedarikçi; Serbest mühendis veya müşavir statüsünde gerçek kişi ise, bağlı olduğu meslek odasından alınmış güncel “Serbest Müşavirlik Mühendislik Büro Tescil Belgesi”nin fotokopisi
  • Potansiyel tedarikçi; Yabancı ise teklif sahibinin, yeminli tercüman tarafından Türkçeye çevrilmiş apostilli Faaliyet Belgesi
 12.  Teklifin ilgili yerleri imzalanmış/kaşelenmiş ve imzalanmamış her sayfası paraflanmış olmalıdır.
 13. Bu teklif davet mektubu kapsamında gönderilen tüm tekliflerin mülkiyet hakkı tarafımıza ait olup verilen teklifler geri iade edilmeyecektir.
 14. Teslim/kurulum, ödeme ve diğer tüm koşullar teklifin seçilmesi durumunda yapılacak alım sözleşmesinde belirlenecektir.
 15. Teklifler TKDK web adresinde (www.tkdk.gov.tr) adresinde yayımlanan “Teklif Alma Kuralları Rehberi”ne uygun olarak hazırlanmalıdır. Bu davet mektubunda belirtilmeyen hususlarda da aynı rehberdeki kurallar ve koşullar geçerli olup, bu çerçevede teklif hazırlanmalıdır.
 16. Teklif 14.12.2020günü saat 14:00 kadar davet mektubunda belirtilen adreste olacak şekilde elden veya kargo aracılığı ile veya posta ile zarf içerisinde teslim edilecektir. Teklif faks veya e-posta yoluyla da gönderebilir ancak, imzalı kaşeli orijinallerini son teklif verme tarihinden önce tarafıma teslim edilmek zorundadırlar. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

TEKNİK ŞARTNAME

MAL, HİZMET veya İŞİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Sıra No Mal, Hizmet veya Yapım İşi Adı Teknik Özellikler/İşin Tanımı Birim Miktar
1 TABELA ALIMI TABELA , * ÖLÇÜLERİ EN AZ 50*75 CM * YEG ‘ İN HER STRATEJİSİ AKTİVETİSİNDE YERLEŞTİRİLECEK ŞEKİLDE DÜZENLENECEKTİR * YEG TARAFINDAN VERİLECEK ÖRNEK DİZAYN ÜZERİNE TANZİM EDİLECEKTİR. * DUVARA VEYA YERLERE MONTE EDİLEBİLİR * PANO İÇİN METAL, PLASTİK GİBİ UYGUN VE YETERİNCE DAYANIKLI HERHANGİ BİR MALZEME KULLANILABİLİR. Adet 1
2 PANKART ALIMI PANKART, * ÖLÇÜLERİ EN AZ 100X150 CM VİNİL BASKI * YEG ‘ İN HER STRATEJİSİ AKTİVETİSİNDE YERLEŞTİRİLECEK ŞEKİLDE DÜZENLENECEKTİR * YEG TARAFINDAN VERİLECEK ÖRNEK DİZAYN ÜZERİNE TANZİM EDİLECEKTİR. Adet 1
3 ROLL UP ALIMI ROLL UP* ÖLÇÜLERİ EN AZ 100×200 CM *YEG’İN HER STRATEJİ AKTİVİTESİNE YERLEŞTİRİLECEK ŞEKİLDE DÜZENLENECEKTİR * YEG TARAFINDAN VERİLECEK ÖRNEK DİZAYN ÜZERİNE TANZİM EDİLECEKTİR. Adet 1

Her ürün için gerekli Bakım Şartları, Kullanım Kılavuzunda veya ayrıca verilen Bakım Klavuzunda belirtilecektir. Gerekli bakımın periyodu, kimin tarafından nasıl yapacağı klavuzlarda belirtilecektir. Servisin yapması gereken bakımlar ve arıza onarımı hizmeti tedarikçi firmanın teknik servisi tarafından verilecektir.

………….PANONUN BOYUTLARI: Yükseklik : 125 cm Genişlik : 225 cm LOGOLAR BÖLÜMÜ: TR-AB logosunun yüksekliği : 15,5 cm Bakanlık logosunun yüksekliği : 23,5 cm Kurum logosunun yüksekliği : 21 cm IPARD logosunun yüksekliği : 15,5 cm Yatay bir çizgi ile ayrılan ve logoların bulunduğu bölümün yüksekliği 36,5 cm’dir. Çizginin kalınlığı 3,2 cm’dir. Logolar arasındaki uzaklık 20 cm’dir. Logolar bölüme ortalanarak yerleştirilmiştir.

Eğer firmanın logosu olmayacaksa, firma isminin yazılacağı bölümün yüksekliği 25 cm’yi geçmemelidir. Logo ile metin arasında uzaklık 4 cm olmalıdır. Metnin yazı tipi Avenir Black ve boyutu 120 olmalı, diğer yazı tipi Avenir Next Condensed Heavy ve boyutu 210 olmalıdır. Metin ve varsa logo ortalanarak 61×74 cm’lik bölüme yerleştirilmelidir. Mavinin CMYK değerleri: C: 100 M: 20 Y: 4 K: 18 olmalıdır.

Mavi bandın yüksekliği 15 cm olmalıdır. Yazı tipi Avenir Next Condenced Regular ve kalın olmalı yazı tipi boyutu 155 olmalıdır.

PROJE BILGILERI BÖLÜMÜ Yazı tipi Avenir Next Condenced Regular ve kalın olmalı; yazı tipi boyutu 134 olmalıdır. Açık renkli şerit 6,5 x 45 cm olmalıdır. Rengi, TKDK Logosu’ndaki bordonun %10 tramıdır. Panonun kalınlığı 4 mm’yi geçmemelidir. Sac ya da alüminyumdan üretilmiş olmalıdır. Ayaklı olması durumunda (isteğe bağlı), yerden yüksekliği 1,5 metre ile 3 metre arasında olmalıdır. Pano dijital baskılı veya folyo GÖRÜNÜRLÜK REHBERİ 7 T A R I M V E K I R S A L K A L K I N M A Y I D E S T E K L E M E K U R U M U uygulamalı ve ışıksız olmalıdır. İsteğe bağlı olarak profil kasalı olabilir ve çift taraflı yazı uygulanabilir

AB BAYRAĞI VE TÜRKIYE CUMHURIYETI BAYRAĞININ BIRLIKTE KULLANIMI MADDE 7 – IPARD yatırımları için AB ve Türkiye Cumhuriyeti bayrakları görünürlük kanallarında birlikte kullanılmalıdır. AB ve Türkiye Cumhuriyeti bayrakları, sırasıyla www.tkdk.gov.tr’den elde edilebilen AB Görünürlük Rehberinde ve 25.01.1985 tarih ve 85-9034 sayılı Türk Bayrağı Tüzüğünde belirtilen kendi orijinal renklerinde olmalıdır.

 

BU SATIN ALMA İLANI İÇİN TEKLİF GÖNDERİN

İşleme Başla