Image alt

                                                  BALA YEREL EYLEM GRUBU DERNEĞİ

 

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu 14.01.2022 tarihinde Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme (302)Tedbiri için 11’ci Başvuru Çağrı İlanına çıkmış bulunmaktadır İlgili çağrı ilanına Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun  www.tkdk.gov.tr web adresinden ulaşılabilir.

 Bilindiği üzere yatırımın kabul edilmiş bir Yerel Kalkınma Stratejisine dayanması durumunda ilgili yatırım 302 tedbiri sıralama kriterleri kapsamında 10 puan alacaktır. 11. Çağrı ilanına ilişkin uygunluk kriterleri https://www.tkdk.gov.tr/Ipard/BasvuruCagriRehberleri# Linkinde yer alana Başvuru Çağrı Rehberinde açıklanmıştır. İlgili kriterleri taşıyan ve Derneğimizin Yerel Kalkınma Stratejisinin uygulama alanı içinde yatırım yapmayı planlayan potansiyel başvuru sahipleri Derneğimize Tavsiye Mektubu almak üzere Başvuru Çağrısının kapandığı 11.02.2022 Tarihine kadar başvuruda bulunabilirler.

Tavsiye Mektubu başvurusunda bulunacak başvuru sahiplerinin aşağıdaki hususlara dikkat etmeleri gerekmektedir:

  • Tavsiye Mektubu başvurusu Derneğimize yapılacaktır.
  • Tavsiye Mektubu başvurusu en geç başvuru çağrı ilanının kapandığı 11.02.2022 Tarihine kadar yapılmalıdır.
  • Tavsiye Mektubu sadece yatırımın uygulama adresinin Yerel Kalkınma Stratejimizin uygulama alanında bulunan ve ekte bulunan yerleşim yerleri sınırları içinde olan yatırımlar için verilebilmektedir. (YEG alanına https://balayeg.com/bala-yerel-eylem-grubu-dernegi-yeg-alani/ Linkinden ulaşılabilir.)
  • Tavsiye mektubu için başvurulan yatırım konusu aşağıda belirtilen Yerel Kalkınma Stratejimizin öncelik temaları kapsamında olmalıdır.

 

TEMA 1: Kırsal ekonomik faaliyetlerin çeşitlendirilmesine yönelik olarak kaliteli ürünleri, el sanatlarını ve diğer faaliyetleri içeren kısa tedarik zincirlerinin ve katma değerli ürünlerin geliştirilmesi

TEMA 2: Yerel, doğal ve kültürel kaynakların kullanımına dayalı kırsal turizm ürünlerinin geliştirilmesi               

TEMA 3: Topluluğun kültürel ve sosyal yaşamının geliştirilmesi ve yerel örgütlerin, derneklerin ve STK'ların (kadın grupları dahil) desteklenmesi

TEMA 4: Yerel Eylem Grupları Ağı, en iyi uygulama değişimi, IPARD programının yayılması ve kırsal kalkınmaya yeni yaklaşımların öğrenilmesi

 

 

  • Tavsiye Mektubu başvurusu için aşağıda yer alan Tavsiye Mektubu Talep Formu kullanılmalıdır.

 

                                                      TAVSİYE MEKTUBU TALEP FORMU

                                                                                                                      Başvuru Tarihi: …/…/2022

PROJE BİLGİLERİ

Yatırımın Adı

 

Alt Sektör (IPARD programında belirtilen)

 

Yatırımın Konusu

 

Yatırım Uygulama Adresi

 

Toplam Yatırım Tutarı

 

Yatırım Uygulama Dönemi 

 

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adı Soyadı ve T.C. Kimlik Numarası (Gerçek Kişi)

 

Şirket Adı, Vergi Kimlik Numarası, Yetkili Kişi Adı Soyadı (Tüzel Kişi)

 

Telefon Numarası

 

E-posta Adresi

 

 

 

                BALA YEREL EYLEM GRUBU DERNEĞİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA

 

Yukarıda verdiğim bilgilerin doğruluğunu beyan eder, yukarıda sunulan projenin Yerel Kalkınma Stratejisine uygunluğunun değerlendirilerek tarafıma/tarafımıza “Tavsiye Mektubu” verilmesi ile ilgili olarak talebimi/talebimizi sunarım.

 

Ekler (varsa)

 

                                                                                                                             Adı Soyadı /

                                                                                                                            Yetkili Kişi – Kaşe

                                                                                                                            İmza